Even voorstellen


ibi-eline

Mijn naam is Patricia Oosterhof (links op de foto). Vanuit mijn praktijkruimte in Eext werk ik als kinder- en jeugdtherapeut en orthopedagoog. Ook begeleid ik volwassenen met psychosociale problemen.

Na de havo heb ik HBO-Jeugdwelzijnswerk en PABO gedaan. In 2008 heb ik de (driejarige post-HBO-)opleiding tot kinder- en jeugdtherapeut afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik mij gespecialiseerd in hoogbegaafde kinderen. Verder heb ik nascholingen gevolgd om te mogen begeleiden in  KIESRots & Water en Kids’ Skills.

De meeste kennis en ervaring heb ik in de praktijk opgedaan. Ik heb jarenlang in het onderwijs gewerkt, eerst in het speciaal basisonderwijs, daarna in het onderwijs aan anderstaligen. Tot maart  2019 werkte ik als intern begeleider op verschillende basisscholen. Daarnaast heb ik in de zomer van 2014 mijn studie orthopedagogiek aan de RUG (Rijksuniversiteit Groningen) afgerond. In 2016 heb ik gewerkt als docent pedagogiek bij de NHL. in de periode van 2021-2024 heb  in twee huisartsenpraktijken in Assen, als praktijkondersteuner jeudzorg (POH-jeugd) gewerkt.

De grote variëteit aan opleidingen en ervaring maakt dat ik breed inzetbaar ben en vanuit veel invalshoeken met kinderen en hun ouders werk.

  • patricia@ikbenik.nu

Mijn naam is Lot van der Woude (rechts op de foto). In Eext ben ik werkzaam als psycholoog waar ik zowel kinderen als hun ouders begeleid.

In de veronderstelling dat ik juf wilde worden ben ik na de middelbare school op de PABO gestart, maar tijdens mijn eerste jaar bleek dat mijn interesse toch vooral ligt bij kinderen die op wat voor manier dan ook vastlopen op psychosociaal vlak. Daarom ben ik na het behalen van mijn propedeuse gestart aan de Rijksuniversiteit Groningen met mijn opleiding psychologie. Die heb ik in 2016 afgerond. Sindsdien heb ik mij verder ontwikkeld door de opleiding tot NLP (neuro linguïstisch programmeren) practitioner te volgen. In 2019 heb ik de basisopleiding cognitieve gedragstherapie (CGT) afgerond. Ik heb ruim 1,5 jaar ervaring op kunnen doen bij Accare. Sinds april 2022 werk ik anderhalve dag per week in Haren bij het Behouden Huys naast mijn werk bij Ik ben ik!. In 2022 heb ik de cursus interpersoonlijke psychotherapie (IPT) gevolgd.

  • lot@ikbenik.nu