Even voorstellen


ibi-eline

Mijn naam is Patricia Oosterhof (links op de foto). Vanuit mijn praktijkruimte in Eext werk ik als kinder- en jeugdtherapeut en orthopedagoog. Ook begeleid ik volwassenen met psychosociale problemen.

Na de havo heb ik HBO-Jeugdwelzijnswerk en PABO gedaan. In 2008 heb ik de (driejarige post-HBO-)opleiding tot kinder- en jeugdtherapeut afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik mij gespecialiseerd in hoogbegaafde kinderen. Verder heb ik nascholingen gevolgd om te mogen begeleiden in  KIESRots & Water en Kids’ Skills.

De meeste kennis en ervaring heb ik in de praktijk opgedaan. Ik heb jarenlang in het onderwijs gewerkt, eerst in het speciaal basisonderwijs, daarna in het onderwijs aan anderstaligen. Tot maart  2019 werkte ik als intern begeleider op verschillende basisscholen. Daarnaast heb ik in de zomer van 2014 mijn studie orthopedagogiek aan de RUG (Rijksuniversiteit Groningen) afgerond. In 2016 heb ik gewerkt als docent pedagogiek bij de NHL. Tegenwoordig werk ik naast Ik ben ik! in twee huisartsenpraktijken in Assen, als praktijkondersteuner jeudzorg (POH-jeugd).

De grote variëteit aan opleidingen en ervaring maakt dat ik breed inzetbaar ben en vanuit veel invalshoeken met kinderen en hun ouders werk.


Mijn naam is Lot van der Woude (rechts op de foto). In Eext ben ik werkzaam als psycholoog waar ik zowel kinderen als hun ouders begeleid.

Na de middelbare school heb ik mijn PABO-propedeuse gehaald. Daarna ben ik gestart aan de RUG met mijn opleiding psychologie. Die heb ik in 2016 afgerond. Verder heb ik de opleiding tot  NLP (neuro linguïstisch programmeren) practitioner gevolgd. In 2019 heb ik de basisopleiding cognitieve gedragstherapie (CGT) gevolgd. Ik heb ruim 1,5 jaar bij Accare gewerkt en werk nu volledig bij Ik ben ik!.