Even voorstellen


ibi-eline

Mijn naam is Patricia Oosterhof (links op de foto). Vanuit mijn praktijkruimte in Eext werk ik als kinder- en jeugdtherapeut en orthopedagoog. Ook begeleid ik volwassenen met psychosociale problemen.

Na de havo heb ik HBO-Jeugdwelzijnswerk en PABO gedaan. In 2008 heb ik de (driejarige post-HBO-)opleiding tot kinder- en jeugdtherapeut afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik mij gespecialiseerd in hoogbegaafde kinderen. Verder heb ik nascholingen gevolgd om te mogen begeleiden in  KIESRots & Water en Kids’ Skills.

De meeste kennis en ervaring heb ik in de praktijk opgedaan. Ik werk al jarenlang in het onderwijs, eerst in het speciaal basisonderwijs, daarna in het onderwijs aan anderstaligen. Tegenwoordig werk ik als intern begeleider op verschillende basisscholen. Daarnaast heb ik in de zomer van 2014 mijn studie orthopedagogiek aan de RUG (Rijksuniversiteit Groningen) afgerond. In 2016 ben ik begonnen bij de NHL als docent pedagogiek. Ook werk ik in twee huisartsenpraktijken in Assen, als praktijkondersteuner jeudzorg.

De grote variëteit aan opleidingen en ervaring maakt dat ik breed inzetbaar ben en vanuit veel invalshoeken met kinderen en hun ouders werk.


Mijn naam is Lot Lubberink (rechts op de foto). In Eext ben ik werkzaam als psycholoog waar ik zowel kinderen als hun ouders begeleid.

Na de middelbare school heb ik mijn PABO-propedeuse gehaald. Daarna ben ik gestart aan de RUG met mijn opleiding psychologie. Deze heb ik in 2016 afgerond. Verder heb ik de opleiding tot  NLP (neuro linguïstisch programmeren) practitioner gevolgd.

Al tijdens mijn studie heb ik ervaring opgedaan als PGB-begeleider binnen gezinnen met diverse problematiek.