Praktische informatie

Gemeente en provincie

Ik ben ik! heeft contracten met vrijwel alle gemeenten in de provincies Drenthe en Groningen. Woon je in een van deze provincies? Dan kun je de kosten, met een verwijzing van de (huis)arts, volledig vergoed krijgen.

We leggen je graag uit hoe dit in zijn werk gaat.

Tarief

De kosten voor een uur integratieve therapie zijn € 95. Het tarief is vrijgesteld van btw.

Je mag de behandelingen of begeleiding natuurlijk zelf betalen.
Maar dat is niet altijd nodig.

Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht. Dat geldt ook voor niet verschijnen op de afspraak (‘no show’).

Rechten en plichten 

Alle gezaghebbenden verzorgenden dienen toestemming te geven voor behandeling, dit geldt ook na een (echt)scheiding. Voor kinderen onder de 12 is dat voldoende, kinderen tussen 12-16 jaar dienen daarnaast zelf ook toestemming te verlenen voor de behandeling. Vanaf 16 jaar hebben jongeren dezelfde rechten als volwassenen en kunnen zij zelfstandig beslissingen nemen in hun behandeltraject. Deze verdeling geldt ook voor het verlenen van toestemming voor uitwisselen van informatie met andere partijen, (gezamenlijke) keuzes in het behandelbeleid en inzage in het dossier.

Algemene voorwaarden

Alles over behandelvoorwaarden, vergoeding, kosten en betaling staat in onze algemene voorwaarden. Die kun je hier downloaden.

Wil je weten wat voor jou van toepassing is? Hoe je de kosten vergoed kunt krijgen? Waar je recht op hebt? Wat je mogelijkheden zijn?
We helpen je graag op weg naar het antwoord.

Klachten

Al onze relaties zijn gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. We werken op een transparante manier om samen tot een oplossing te komen. Elke stap van de behandeling nemen we met de beste intenties en volgens de beroepscode van het NVO of het NIP.

Mocht je toch het gevoel hebben dat het niet loopt zoals je had verwacht hopen we dat je ons benadert. We gaan graag in gesprek om te kijken wat we kunnen verbeteren. Als we er samen niet uitkomen kun je terecht bij een klachtenfunctionaris van www.erisietsmisgegaan.nl. 

Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kun je er ook voor kiezen om het geschil voor te leggen aan geschilleninstantie erisietsmisgegaan.nl. De geschillencommissie voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij geschillencommissie erisietsmisgegaan.nl.