Kids’ Skills

Kids’ Skills

Kinderen zijn experts als het gaat om het inrichten van hun eigen leven. Soms weten ze dat nog niet. Kids’ Skills is de oplossingsgerichte methode waarmee ik kinderen help om op speelse wijze hun ‘eigenwijze’ vaardigheden (Skills) te ontwikkelen. Zo leren ze hun problemen te overwinnen.

kids skills algemeenUitgangspunt van deze praktisch aanpak is, dat je bijna elk probleem kunt benaderen als een vaardigheid die je kunt leren of verbeteren.
Kids’ Skills versterkt de motivatie, het zelfvertrouwen en verbetert de leerprestaties van kinderen aanzienlijk. Kinderen vinden ‘Kids’ Skills’ leuk, omdat de de aandacht niet op het probleem wordt gevestigd, maar op de vaardigheid om dat probleem op te lossen. En in de toekomst te voorkomen.

Wat zijn Kids’ Skills?

Wat die Kids’ Skills precies zijn is niet in een paar woorden samen te vatten. Het gaat om vaardigheden die een kind nodig heeft om een probleem aan te pakken.  Vaardigheden waar het zelf expert in wordt.
Kinderen hebben van nature een onderzoekende houding en zijn creatief in het bedenken van oplossingen. Daar sluiten we bij aan. De nadruk van Kids’ Skills ligt op het sámen ontdekken van mogelijke oplossingen en de vaardigheden die je daarvoor nodig hebt.
Kids’ Skills is een bewezen methode om van problemen uitdagingen te maken en die uitdagingen daadwerkelijk aan te gaan. Met Kids’ Skills buig je problemen om naar oplossingen.

Voor meer informatie over Kids’ Skills klik je hier.

Ouders

We komen graag vertellen over Kids’ Skills. Op een ouderavond, bijvoorbeeld. Of we gaan samen met ouders een paar avonden aan de slag met Parents’ Skills. Want die zijn er ook!

Parents’ Skills zijn oplossingsgerichte vaardigheden voor het opvoeden van kinderen. Denk aan het geven van opbouwende feedback, het gebruik van complimenten en effectief communiceren. Daarnaast is er aandacht voor het versterken van ouderlijke samenwerking en kinderen op een creatieve manier helpen om hun problemen op te lossen.

Meer weten? Direct afspreken? Neem vrijblijvend contact met ons op.