Werkwijze

Je bent welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.  Meestal voeren we dat alleen met de ouders, maar je kind is ook welkom. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de leeftijd. Je legt je hulpvraag voor, we bespreken onze werkwijze en hoe we sámen aan het werk kunnen gaan.

Hebben we er allemaal vertrouwen in? Dan volgen sessies met je kind. Na een aantal sessies maken we een afspraak voor een oudergesprek  om de voortgang te bekijken.  In dit gesprek is ruimte voor de dialoog. Wat hebben jullie gemerkt? Wat zien wij? Hoe gaan we verder? We bespreken een werkwijze om ook zelf blijvend postitief gedrag te bereiken en te behouden.

Ouders zijn een belangrijke partij bij de begeleiding, want jij kent je kind het best.